laatste update:

24-12-2016 / 16.00 uur

Door middel van deze site willen we iedereen, die geïnteresseerd is , de mogelijkheid bieden ons te volgen in ons dagelijks bestaan.
Deze site willen we als een soort dagboek gaan bijhouden. Zo blijven jullie op de hoogte van ons reilen en zeilen, onze verbouwingen, weerssituaties, schoolprestaties van de kinderen en alles wat nog meer leuk of belangrijk is om te lezen. Wordt er eens een periode niets nieuws geschreven, dan zal er ook wel niets te melden zijn.


Fred Trudy Wendy Sanne en Tom